Ovaj Forum nudi opsežane programe za razvoj projekata i finansiranje aktivnosti iz domena klimatskih promjena za afričke države.

LINK