Učesnici Samita u Bonu narednih deset dana radiće na tekstu globalnog sporazuma o klimatskim promjenama koji bi trebalo da se usvoji u Parizu krajem godine. U SR Njemačkoj se narednih dana održava i sastanak G7, najrazvijenih zemalja svijeta. Očekuje se da će i vodeći svjetski lideri još jednom podvući značaj usvajanja globalnog sporazuma koji bi na snagu trebalo da stupi 2020. godine.

Samit u Bonu otvorili su ministri spoljnih poslova Francuske i životne sredine Perua.Naglasili su kako se širom svijeta već preduzimaju akcije i okupljaju veoma snažne organizacije koje konkretno podržavaju samit u Parizu. Do sada je formirano 25 poslovnih mreža koje predstavl jaju 6,5 miliona kompanija iz više od 130 zemalja svijeta a koje su obećale da će pomoći globlanu borbu protiv emisije štetnih gasova i jačanja otpornije ekonomije na klimatske promjene.

U Bonu će se održati i sastanci više radnih grupa a delegacija BiH će učestovati i u radu grupe Durbanske platforme. Ovo tijelo se bavi rješenjima koja bi trebalo da dovedu do globalnog smanjenja emisija gasova sa efektima staklene bašte.

Sekretarijat UNFCCC-a će, u saradnji sa partnerima, organizovati Sajam klimatske akcije na kojem će biti predstavljene već pokrenute aktivnosti u zemljama širom svijeta.

LINK