U prvom modulu su učestvovali zvaničnici iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srspke i Skupštine Brčko distrikta.

UNDP kroz različite edukativne aktivnosti nastoji podići svijest o važnosti pitanja klimatskih promjena, te pristupa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti, kako bi dobili direktna saznanja i činjenice, što je ključno za realizaciju mjera ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama ističe Raduška Cupać, rukovodilac UNDP Sektora za energiju i okoliš.

Izabrani zvaničnici, ali i mladi učesnici Akademije, složni su da negativne posljedice koje su izazvane klimatskom krizom nalažu sistematski pristup, kao i edukaciju svih aktera društva i postizanje društvenog konsenzusa o tome kako smanjiti njene katastrofalne efekte.

Klimatske promjene su problem svih i neophodan je zajednički rad. Akademija klimatskih promjena dio je projekta “Unapređenje procesa Plana prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) za srednjoročno planiranje ulaganja u sektore osjetljive na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma Federacije BiH, te entitetskim ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.