У првом модулу су учествовали званичници из Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Срспке и Скупштине Брчко дистрикта.

UNDP кроз различите едукативне активности настоји подићи свијест о важности питања климатских промјена, те приступа доносиоцима одлука на свим нивоима власти, како би добили директна сазнања и чињенице, што је кључно за реализацију мјера ублажавања и прилагођавања климатским промјенама истиче Радушка Цупаћ, руководилац UNDP Сектора за енергију и околиш.

Изабрани званичници, али и млади учесници Академије, сложни су да негативне посљедице које су изазване климатском кризом налажу систематски приступ, као и едукацију свих актера друштва и постизање друштвеног консензуса о томе како смањити њене катастрофалне ефекте.

Климатске промјене су проблем свих и неопходан је заједнички рад. Академија климатских промјена дио је пројекта “Унапређење процеса Плана прилагођавања на климатске промјене (NAP) за средњорочно планирање улагања у секторе осјетљиве на климатске промјене у Босни и Херцеговини“ који се реализује у сарадњи са Министарство вањске трговине и економских односа БиХ, Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Федералним министарством околиша и туризма Федерације БиХ, те ентитетским министарствима пољопривреде, шумарства и водопривреде.