На мапи су садржане информације које су садржане у одговарајућим службеним документима који се односе на развијене земље и земље у развоју.

ЛИНК