• Шта је UNFCCC?

  UNFCCC је Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским промјенама. Основни циљ Конвенције јесте да осигура стабилизацију нивоа гасова стаклене баште (CO2, N2O, CH4, HFCs, PFCs, i SF6) у атмосфери.

 • Први национални извјештај

  Први национални извјештај (INC) Босне и Херцеговине усвојен је од стране Савјета министара БиХ и ентитеских влада и достављен UNFCCC Секретаријату у Бону.

 • Други национални извјештај

  UNDP BiH је уз финансијску подршку GEF-а и у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске завршио израду Другог националног извјештаја Босне и Херцеговине.

 • Трећи национални извјештај

  UNDP BiH у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске започео је имплементацију пројекта Припрема Трећег националног извјештаја Босне и Херцеговине.

 • Четврти национални извјештај

  UNDP BiH је уз финансијску подршку GEF-а и у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске завршио израду Четвртог националног извјештаја Босне и Херцеговине.

 • Климатски атлас БИХ

  У склопу Трећег националног извјештаја о климатским промјенама развијен је интерактивни климатски атлас Босне и Херцеговине.

Конвенције, протоколи и уговори

Конвенција УН-а о климатским промјенама (UNFCCC) ступила је на снагу 1994. године и одржано је укупно 20 годишњих конференција (COP). Конвенцију је ратификовало 186 држава.

Кјото протоколиз 1997. године представља корак у правцу преокретања глобалног тренда растућих емисија GHG.

Паришки споразум из 2015. године је план дјеловања за ограничавање глобалног загријавања. Ограничавање глобалног затопљавања, обезбјеђивање опскрбе храном, јачање капацитета држава да се боре с посљедицама климатских промјена, подстицање развоја „зелених“ технологија и помагање слабијим, економски мање развијеним државама у остварењу својих националних планова о смањењу емисија главни су циљеви овог споразума.

53%
глобалног повећања
GHG гасова у периоду 1990-2019
2x
више смртних случајева годишње
усљед онечишћења ваздуха 2019. године у односу на 1990. годину
10 цм
глобално повећање нивоа мора
од 1992. године
2670 гигатона
отопљеног леда
на Антарктику у периоду 1992-2020
5 милијарди људи
имаће неадекватну опскрбу водом
до 2050. године
420 милиона хектара
посјечених шума
од 1990. године усљед конверзије у пољопривредно земљиште
90%
свјетске копнене површине
биће деградирано до 2050. године
1.2 милијарда људи
ће мигрирати
до 2050. године због климатских промјена и природних катастрофа

Conference of the Parties (COP)

2019
COP 25

COP 25

Madrid, Spain

2018
2017
COP 23

COP 23

Bonn, Germany

2016
2015
COP 21

COP 21

Paris, France

2014
COP 20

COP 20

Lima, Peru

2013
2012
COP 18

COP 18

Doha, Qatar

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
COP 9

COP 9

Milan, Italy

2002
2001
1999
1997
COP 3

COP 3

Kyoto, Japan

UNDP
у Босни и Херцеговини

Министарство вањске трговине
и економских односа БиХ

Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
Републике Српске

Федерално министарство
околиша и туризма

Одјељење за просторно планирање
и имовинско-правне послове
Брчко Дистрикта

Контакт особа:

Свјетлана Радусин
Помоћник министра за заштиту животне средине у Министарству за прострно уређење, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српске
Представник БиХ (Focal point) за UNFCCC.

тел: +387 (0)51 339 592
факс: +387 (0)51 339 653
mail: s.radusin@mgr.vladars.net
web: www.vladars.net