Protokol iz Kjota, na snazi od 2005.godine, je trenutno jedini pravno obavezujući međunarodni instrument za smanjenje stakleničkih plinova. Amandmanom iz Dohe njegova je primjena produžena do 2020. godine. Tada bi trebao stupiti na snagu sporazum dogovoren u Parizu.

LINK