Организатори радионице су Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу у Влади Републике Српске, уз сарадњу са Републичким хидрометеоролошким заводом.

Финансијска средства за одржавање овог скупа обезбијеђена су из средстава програма TAIEX-а Европске Комисије.

Циљ радионице је да се надлежним органима у Босни и Херцеговини, пружи подршка у развоју и успостављању механизма за прикупљање података мониторинг и извјештавање а према захтјевима Оквирне конвенције УН о климатским промјнама (UNFCCC) и Европске Регулативе о механизму мониторинга EC 525/2013 (MMR). Своја искуства у имплементацији система мониторинга и извјештавања учесницима радионице ће пренијети експерти из Хрватске, Словеније и Литваније.

Конференцији је присустовало око 45 представника надлежних институција из цијеле Босне и Херцеговине, представника термоенергетског сектора и Делегације Европске комисије у Босни и Херцеговини.

Као резултат радионице, очекују се приједлози за допуњавањем постојећег правног оквира у БиХ, у складу са искуством у имплементацији наведене регулативе у земљама ЕУ.