Такођер, уводи се могућност да грађани који су до сада традиционално били само потрошачи, постану и произвођачи електричне енергије (тзв. „прозјумери“), као и да се удружују у „заједнице обновљиве енергије“ и тако наступају заједнички на тржишту. 

– Због раста цијена електричне енергије и све нижих трошкова нових технологија, производња енергије из обновљивих извора енергије постаје све привлачнија потрошачима електричне енергије. 

Потрошачи сада имају могућност да сами произведу дио електричне енергије за властите потребе, изградњом соларних електрана и вјетроелектрана. 

Овај приступ омогућава потрошачима не само да доприносе смањењу емисија угљичног диоксида и очувању околиша, већ и да активно учествују у процесу транзиције ка обновљивим изворима енергије. 

Тиме не само да доприносе глобалним напорима у борби против климатских промјена, већ могу и значајно смањити властите рачуне за електричну енергију, постајући мање овисни о традиционалним изворима енергије и флуктуацијама тржишта – наводи се у саопштењу Министарства. 

Нови систем потицања производње електричне енергије из обновљивих извора, како истичу из Министарства, уводи поступак Аукције за мала постројења (ФИТ аукција) и Аукције за велика постројења (ФИП аукција). 

Оба поступка повећавају трошковну ефикасност, удовољавају и принципима транспарентности и демократичности, те осигуравају правичну и рационалну расподјела јавних средстава која се прикупљају од крајњих купаца електричне енергије. 

Федералном министарству енергије, рударства и индустрије, Оператору за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију (ОИЕиЕК) и Фонду за заштиту околиша ФБиХ, нови Закон прописује обавезе информисања јавности о подстицајним мјерама за обновљиве изворе енергије и ефикасне когенерације (ОИЕиЕК), развијање едукативних програма, те организовање различитих јавних и стручних расправа. 

Закон о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације ФБиХ дефинише схеме снабдијевања за прозјумере у виду нето мјерења и нето обрачуна.

– С друге стране, Закон дефинише схеме снабдијевања за прозјумере у виду нето мјерења и нето обрачуна, процедуру за добијања статуса прозјумера, те обавезу хармонизације прописа јединицама локалне самоуправе и кантоналне управе у контексту поједностављења процедура за исходовање дозвола прозјумера. 

Такођер, у контексту Прозјумера, Закон јасно одређује начин мјерења и достављања података, основе за заједничко дјеловање прозјумера, те суфинансирање изградње постројења прозјумера. Истовремено, Закон прописује обавезу подржавања локалних иницијатива за развој заједнице обновљиве енергије. 

Законом су прописана права заједница обновљиве енергије попут могућности производње, потрошње, складиштења, размјене и продаје електричне енергије из обновљивих извора, могућност откупа по гарантованој откупној цијени за мала постројења те обавезу одређивања технолошких квота за мала постројења – наводи се у саопшењу Министарства. 

Закон о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације ФБиХ, како појашњавају из Министарства, слиједи најбоље међународне праксе и релевантне правне акте ЕУ, поштујући међународно преузете обавезе БиХ и одлуке донесене у оквиру Уговора о успостави Енергетске заједнице. 

Осим тога, приликом писања Закона у обзир су узети и други закони у БиХ, те је сама транспозиција директиве прилагођена на начин да не долази до правне несигурности и колизије различитих закона. 

Усвајањем закона осигуран је висок степен хармонизације с правним оквиром Европске уније, а истовремено су задржана рјешења из претходне легислативе која су се показала ефикасна у пракси и која нису у супротности са правном стечевином ЕУ. 

Израда овог закона резултат је заједничког рада Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, домаћих и међународних институција и експерата, саопштено је из овог Министарства. 

аутор: energologija.com