• Šta je UNFCCC?

  UNFCCC je Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Osnovni cilj Konvencije jeste da osigura stabilizaciju nivoa gasova staklene bašte (CO2, N2O, CH4, HFCs, PFCs, i SF6) u atmosferi.

 • Prvi nacionalni izvještaj

  Prvi nacionalni izvještaj (INC) Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) je usvojen od strane Savjeta ministara BiH i entiteskih vlada i dostavljen UNFCCC Sekretarijatu u Bonu.

 • Drugi nacionalni izvještaj

  UNDP BiH je uz finansijsku podršku GEF-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske završio izradu Drugog nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine o klimatskim promjenama.

 • Treći nacionalni izvještaj

  UNDP BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, uz finansijsku podršku GEF-a, započeo je implementaciju projekta Priprema Trećeg nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine prema UNFCCC-u.

 • Četvrti nacionalni izvještaj

  UNDP BiH je uz finansijsku podršku GEF-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske završio izradu Četvrtog nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine o klimatskim promjenama.

 • Klimatski atlas BIH

  U sklopu Trećeg nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama razvijen je interaktivni klimatski atlas Bosne i Hercegovine.

Konvencije, protokoli i ugovori

Konvencija UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC) stupila je na snagu 1994. godine i održano je ukupno 20 godišnjih konferencija (COP). Konvenciju je ratifikovalo 186 država.

Kjoto protokol iz 1997. godine predstavlja korak u pravcu preokretanja globalnog trenda rastućih emisija GHG.

Pariški sporazum iz 2015. godine je plan djelovanja za ograničavanje globalnog zagrijavanja. Ograničavanje globalnog zatopljavanja, obezbjeđivanje opskrbe hranom, jačanje kapaciteta država da se bore s posljedicama klimatskih promjena, podsticanje razvoja „zelenih“ tehnologija i pomaganje slabijim, ekonomski manje razvijenim državama u ostvarenju svojih nacionalnih planova o smanjenju emisija glavni su ciljevi ovog sporazuma.

53%
globalnog povećanja
GHG gasova u periodu 1990-2019
2x
više smrtnih slučajeva godišnje
usljed onečišćenja vazduha 2019. godine u odnosu na 1990. godinu
10 cm
globalno povećanje nivoa mora
od 1992. godine
2670 gigatona
otopljenog leda
na Antarktiku u periodu 1992-2020
5 milijardi ljudi
imaće neadekvatnu opskrbu vodom
do 2050. godine
420 miliona hektara
posječenih šuma
od 1990. godine usljed konverzije u poljoprivredno zemljište
90%
svjetske kopnene površine
biće degradirano do 2050. godine
1.2 milijarda ljudi
će migrirati
do 2050. godine zbog klimatskih promjena i prirodnih katastrofa

Conference of the Parties (COP)

2019
COP 25

COP 25

Madrid, Spain

2018
2017
COP 23

COP 23

Bonn, Germany

2016
2015
COP 21

COP 21

Paris, France

2014
COP 20

COP 20

Lima, Peru

2013
2012
COP 18

COP 18

Doha, Qatar

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
COP 9

COP 9

Milan, Italy

2002
2001
1999
1997
COP 3

COP 3

Kyoto, Japan

UNDP
u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH

Ministarstvo za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju
Republike Srpske

Federalno ministarstvo
okoliša i turizma

Odjeljenje za prostorno planiranje
i imovinsko-pravne poslove
Brčko Distrikta

Kontakt osoba:

Svjetlana Radusin
Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Ministarstvu za prostrno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske
Predstavnik BiH (Focal point) za UNFCCC.

tel: +387 (0)51 339 592
fax: +387 (0)51 339 653
mail: s.radusin@mgr.vladars.net
web: www.vladars.net